Podjetje s tradicijo - Na trgu že več kot 25 let
 
Spletna trgovina: 041 606 384 PON - PET: 07:00 - 15:00 ure
SOB: ZAPRTO
 
Trgovina hoče: 02 330 38 25 PON - PET: 07:00 - 18:00 ure
SOB: 08:00 - 13:00 ure 

Čistilo stekla zimsko do -25° - Infinity 1L

Koda: 324133

Tekočina za pranje vetrobranskih stekel, pripravljena za uporabo. Za čisto steklo, brez maščob, katera ne poškoduje gume, laka in plastike. Odstanjuje ostanke voske, maščob in soli. Je neškodljivo za okolje.

Ostale različice produkta:
Cena:
1,79 €
Zaloga: Na zalogi
Prejemnik
*
*
Način dostave
Naziv
Predvidena dostava
Cena
Brez možnosti dostave

Zmrzišča v tabeli so navedena v skladu s standardom ASTM D 1177-05.

Vsebuje : <50% enanol, <5% etilen glikol, tenzide, barvilo in vonj (limona)

čistilo stekelvodatemperatura do
10-25 °C
21-15 °C
11-9 °C
12-4 °C

Lastnosti izdelka

Tehnični podatki
Označevanje v skladu z Uredbo 1272/2008/EC (CLP)
Opozorilna beseda: Pozor
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P403 + P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.
Potrebujete pomoč

Kontaktirajte nas preko telefonske številke ali pa nas obiščite v poslovalnici

 
Pokličite nas:
02 330 38 25
Delovni čas: od ponedeljka do petka: 07:00 - 18:00 ure sobota: 08:00 - 13:00 ure nedelja: zaprto